-نمایندگی فروش بذر پیاز رقم والنسیانا لئون در استان های تهران ، البرز ، قزوین ،خراسان .
این بذر روز بلند و محصول آن به رنگ زرذ طلایی و مقاوم به هر گونه آلودگی و قارچ و باردهی بسیار بالا و انبار مانی طولانی ، تایید شده توسط سازمان ثبت ونهال بذر و یک محصول بسیار عالی و سود ده برای کشت در اکثر دشت های مناطق مختلف کشور است.